За нас

Кои сме ние?

Medicopharm K labs- започва дейността си през 1903 година и има следната история:
1903г. - Основана с името “Галенус” от Д-р Борис Кирчев

1907г. - Д-р Борис Кирчев основава изследователско-производствена лаборатория за таблетки, мехлеми и течни форми.

1944-1990. - Компанията е блокирана в дейността си заради комунистическия режим.

1995г. - Медикофарм създадена отново от внуците на Д-р Борис Кирчев: дипл.маг.фарм Димитър Кирчев д-р на фарм.науки и Д-р Борислав Кирчев.

През 1995г. Медикофарм създава производствена лаборатория за високо технологични продукти и формули. Лабораторията отделя голям ресурс за проучване и разработка на оригинални и иновативни формули. Всички препарати произведени от лабораторията са разработени по оригинални фирмени технологии, като освен рецептурните състави на формулациите, технологиите за получаването им, марките, логото и конфигурациите на различните опаковки са патентно защитени. Продуктовата листа на научно-производствената лаборатория обхваща следните технологични формулации: течни форми, молекулни разтвори, емулсии, суспензии, наногелове, спрейове, гранули, прахове, гелове, пасти, кремове.В лабораторията работят специалисти с различна ориентация- индустриални фармацевти, биоинженери, биотехнолози, електронни и машинни инженери, част от които имат научни степени, международен специализиран опит и високи професионални качества.Научно-производствената лаборатория на компанията работи по стандартите на европейската и американска добра производствена практика. Всичките са сертифицирани от лицензирани международни компании относно спазването на изискванията по тези стандарти.

"Фирмената лаборатория на Медикофарм продължава и се стреми да работи и развива технологичните разработки следвайки последните тенденции в развитието на фармацевтичната и суплементарна наука и практика. Компанията разработва и внедрява иновативни формули за чужди компании намерили приложение на международният пазар в Азия и Северна Америка."

Препаратите, които се произвеждат от специализираната лаборатория принадлежат към следните групи:
1. Препарати за хигиена на устата
2. ОТС продукти
3. Продукти от растителни екстракти
4. Лиофилизирани бактериални препарати на базата на LBB и формулации
5. Високотехнологични препарати разработени по оригинални фирмени технологии

 Разгледай нашите сертификати